POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Ultima actualizare: 16.03.2023

 

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

  1. CINE SUNTEM NOI?

 

Grain Bags (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi”’) este o companie românească, înființată în anul 2015 și care furnizează soluția de depozitare în silobag. De asemenea, este singura din țară care are specialiști în acest sistem și care știu să ofere consultanță fermierilor.

Societatea comercializează atât silobag-uri, cât și utilaje de încărcare/descărcare în/din silobag, închiriază utilajele, dar prestează și servicii cu personal calificat. Oferta mai cuprinde: mori care măcină și încărcă în silobag, utilaje de încărcat furaje, uscătoare și remorci de cereale.

Silobag-urile marca Grain Bags sunt importate din Germania și Argentina și reprezintă cea mai economică metodă de depozitare a cerealelor și furajelor de pe piața din România.

 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: str. Mihai Viteazul nr. 74, Piatra Neamț, jud. Neamț

Adresă de e-mail: contact@grainbags.ro  

Nr. de tel.: 0743495355

 

  1. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

 

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

 

Datele cu caracter personal sunt:

 

  1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

 

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de telefon.

 

În vederea completării și transmiterii formularului de solicitare ofertă (”Cere Ofertă”) de pe website-ul Societății – www.grainbags.ro (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon și, după caz, alte date – ce cantități sunt depozitate și alte aspecte lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesajul meu”.

 

În vederea postării pe website a testimonialelor, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, funcție și fotografie.

 

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

 

 

  1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 

  1. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 

  1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

 

  1. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

 

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

  1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

 

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: contact@grainbags.ro, prin poștă sau curier la adresa: str. Mihai Viteazul, nr. 74, Piatra Neamț, jud. Neamț.

Open chat
1
Salutare 👋
Cu ce va putem ajuta?